"We provide knowledge and information about CGMP and Quality Systems to the Life Science industry"

Konsulttjänster

Använd vår kunskap inom GMP, QSReg, GDP och QS

Även om vi har specialicerat oss på utbildning och böcker relaterade till GxP och kvalitetssystem så erbjuder vi även konsultation inom detta område.

Vi har förutom våra egna specialister ett brett nätverk av erfarna konsulter inom läkemedelsproduktion och medicintekniska produkter - från råvara till leverans av färdig produkt.

Det kan gälla ett komplement till en utbildningsaktivitet eller helt fristående projekt.

Vi tar gärna uppdrag där vi kan fungera som "bollplank" och vi kan arbeta både på distans och med regelbundna mötestillfällen. Exempel på konsultjobb som vi hjälpt våra kunder med:

  • Auditering av GMP-efterlevnad i t.ex. laboratorieverksamhet.
  • Avstämning av rutiner/instruktioner mot GMP-krav
  • Hjälp att uppgradera rutiner och instruktioner i kvalitetssystem från att vara baserat på ISO 13485 till att även klara FDA-krav (QSReg, 21 CFR 820)
  • Specifik rådgivning om relevanta GMP-krav och tolkningar, t.ex. om valideringskrav, mjukvaruvalidering, elektronisk dokumenthantering, leverantörsutvärderingar och laboratoriearbete.
  • Förberedelser inför inspektioner av myndigheter

Kontakta oss gärna för en diskussion och offert:

e-mail: info@key2compliance.com
Tel: 08-544 811 60