"We provide knowledge and information about CGMP and Quality Systems to the Life Science industry"

Självstudier med kunskapstest SmartGMP®

- Studera i våra handböcker
- Verifiera vad du lärt dig med ett test

Bok + Test

Använd våra handböcker för självstudier eller som bas för lärarledd utbildning.

Vi har tester i 2 nivåer som är baserade på våra handböcker:

• Handbok i GMP - kvalitetssystem för läkemedelsindustrin
• Handbok i kvalitetsarbete för MedTek

Steg 1
Testar grundkunskaperna i GMP/kvalitetssystemet. Lämplig nivå för personal som jobbar i utveckling, tillverkning eller stödfunktioner där man behöver en grundläggande/generell förståelse för kvalitetsarbetet. Även lämplig för entrepenörer, konsulter och leverantörer med uppdrag inom reglerad verksamhet.

Steg 2
Innehåller frågor om hela kvalitetssytemet. Denna nivå är för personal som behöver en djupare kunskap om GMP som t.ex inom QA/QC, produktionsledning, processutveckling och produktutveckling.

För att underlätta inlärningen ges studiereferenser till resp. handbok vid felaktigt svar.

Beställ  

 

Artikelnr och priser

GMP för läkemedelstillverkning
1301se Handbok i GMP
- kvalitetssystem för läkemedelsindustrin   395 kr/bok
1411se Läkemedel Steg 1   200 kr/test
1412se Läkemedel Steg 2   250 kr/test

Kvalitetssystem för medicintekniska produkter och IVD
1304se Handbok i kvalitetsarbete för MedTek   345 kr/bok
1431se MedTek Steg 1   200 kr/test
1432se MedTek Steg 2   250 kr/test
1433se Design Control  12 frågor   175 kr/test

Läkemedelsdistribution och partihandel
(GDP - Good Distribution Practice)
1431se MedTek Steg 1   200 kr/test
1432se MedTek Steg 2   250 kr/test

Läkemedelsdistribution och partihandel (GDP)
1421se GDP Grund  23 frågor   200 kr/test
1422se GDP för transportörer 12 frågor   175 kr/test

Paketerbjudande

Vid köp av en Handbok tillsammans med ett GMP/QS-test ger vi 30% rabatt på boken. OBS. Max 1 bok per test.

Vid köp av bok tillkommer frakt.

För större antal (+10) lämnar vi gärna offert.

Testapplikation:

Classmarker.com

Tidsåtgång:

Steg 1: ca 30-60 min per test
Steg 2: ca 45-90 min per test
GDP Grund: ca 25-45 min per test
GDP för transportörer och Design Control:
ca 15-30 min per test

Vad ingår i testet:
  • Intyg vid godkänt resultat (ca 80% rätt)
  • 4 testförsök per person
    (inom 1 år från inköp)
  • Koppling med studiereferenser till våra handböcker
    (Steg 1 och 2)
SmartGMP® på andra språk: