• 3-4 april 2017, Stockholm
  Din roll som ansvarig
  för Regulatory Affairs
  - Medical Devices
  - Känn dig säkrare i din roll inom Regulatory Affairs
 • 3 april, On-line Webinar
  Periodisk re-kvalificering
  – vara eller inte vara?
  Uppdatera dig i de aktuella GMP-kraven
 • 4 april i Stockholm och 9 maj i Göteborg
  Grundkurs i GMP och kvalitetssystem
  för läkemedel och medicinteknik
 • 5-7 april och 8-9 juni, 2017, Stockholm
  QA/RA Leader
  Medicinteknik
  Preparandutbildning
  - För dig som behöver dokumenterad QP-kompetens

"We provide knowledge and information about CGMP and Quality Systems to the Life Science industry"

Vi är specialister på utbildning och information inom GMP och kvalitetssystem för läkemedels- och medicinteknisk industri

Publika kurser på svenska

Ett brett program med kurser om kvalitetssystem för tillverkare och leverantörer inom läkemedels- och medicinteknisk tillverkning.  

Företagsinterna GMP-kurser

Vi har ett stort antal olika kurskoncept, baserade på våra standardkurser, repetitionskurser och anpassade kurser.  

Compliance Seminars®
Internationella kurser

Ledande specialister med lång erfarenhet guidar dig genom regelverk, guidelines, tolkningar, krav och tillämpningar.  

Böcker och Posters

Handböcker, guider samt översättningar och samlingar av regelverken.  

Play4GMP® Brädspel

Ett roligt, utmanande och interaktivt lärande spel för personal med skiftande GMP-erfarenheter och kunskaper. Testar och förbättrar regelefterlevnad, -kunskap, -attityd och -medvetenhet!.  

Konsulttjänster

Vi har förutom våra egna specialister ett brett nätverk av erfarna konsulter inom kvalitetssystem för läkemedelsproduktion och medicintekniska produkter - från råvara till leverans av färdig produkt.