Kursledare

Lina Burman

Lina Burman arbetar som konsult på Symbioteq Kvalitet AB med att hjälpa företag med uppgifter relaterade till biologiska utvärderingar. Lina hjälper till med biologiska utvärderingsplaner och -rapporter, toxikologiska utvärderingar, koordinering och råd vid kontakt med testhus (kemisk karaktärisering och biologisk utvärdering), framtagning av rutiner mm.

Lina har en doktorsexamen i polymerteknologi med inriktning på migrationsstudier och kemisk karakterisering av polymera material.

Lina har tidigare varit på Maquet Critical Care AB där hon i drygt 10 år har ansvarat för och utfört biologiska utvärderingar av deras medicintekniska produkter, särskilt andningsvägar men även produkter med direkt patientkontakt.
Lina är även medlem i standardiseringskommittén (SIS TK340) för framtagning av standardserien ISO 10993 för biologisk utvärdering av medicintekniska produkter och är aktiv i arbetet med att ta fram ny standard för biologisk utvärdering av andningsvägar.

 

Lina Burman

Våra kurser med Lina Burman: