"We provide knowledge and information about CGMP and Quality Systems to the Life Science industry"

Självstudier med kunskapstest SmartGMP®

- Studera i våra handböcker
- Verifiera vad du lärt dig med ett test

Bok + Test

Använd våra handböcker för självstudier eller som bas för lärarledd utbildning.

Vi har tester som är baserade på våra handböcker:

• Handbok i GMP - kvalitetssystem för läkemedelsindustrin
• Handbok i kvalitetsarbete för MedTek

Grund
Testar grundkunskaperna i GMP/kvalitetssystemet. Lämplig nivå för personal som jobbar i utveckling, tillverkning eller stödfunktioner där man behöver en grundläggande/generell förståelse för kvalitetsarbetet. Även lämplig för entrepenörer, konsulter och leverantörer med uppdrag inom reglerad verksamhet.

Fördjupning
Innehåller frågor om hela kvalitetssytemet. Denna nivå är för personal som behöver en djupare kunskap om GMP/QS som t.ex inom QA/QC, produktionsledning, processutveckling och produktutveckling.

För att underlätta inlärningen ges studiereferenser till resp. handbok vid felaktigt svar.

Beställ  

 

Artikelnr och priser

GMP för läkemedelstillverkning
1301se Handbok i GMP
- kvalitetssystem för läkemedelsindustrin   395 kr/bok
1411se Läkemedel Grund   200 kr/test
1412se Läkemedel Fördjupning   250 kr/test

Kvalitetssystem för medicintekniska produkter och IVD
1304se Handbok i kvalitetsarbete för MedTek   345 kr/bok
1431se MedTek Grund   200 kr/test

Läkemedelsdistribution och partihandel
(GDP - Good Distribution Practice)
1431se MedTek Grund   200 kr/test
1432se MedTek Fördjupning   250 kr/test

Paketerbjudande

Vid köp av en Handbok tillsammans med ett GMP/QS-test ger vi 30% rabatt på boken. OBS. Max 1 bok per test.

Vid köp av bok tillkommer frakt.

För större antal (+10) lämnar vi gärna offert.

Testapplikation:

Classmarker.com

Tidsåtgång:

Grund: ca 30-60 min per test
Fördjupning: ca 45-90 min per test

Vad ingår i testet:
  • Intyg vid godkänt resultat (ca 80% rätt)
  • 2 testförsök per person
    (inom 1 år från inköp)
SmartGMP® på andra språk: