"We provide knowledge and information about CGMP and Quality Systems to the Life Science industry"

GMP-utmaningen

GMP Spelcirkel™

Repetera GMP på ett aktivt sätt


Att få repetition att bli intressant och spännande är svårt. Vår kursform "GMP Spelcirkel" har blivit mycket uppskattad och får deltagarna att aktivt delta och söka information inom GMP-reglelverket.

Målgrupp:

GMP Spelcirkel är lämpligt för samtliga personalkategorier som tidigare deltagit i grund- påbyggnads- eller repetitionsutbildningar i GMP samt med minst två års arbetslivserfarenhet inom GMP-reglerad verksamhet.
Vi har 4 grundversioner för:

  • Läkemedelsproduktion
  • Laboratorier
  • API
  • Medicinteknisk utrustning

som kan nivåanpassas efter gruppenssammansättning och erfarenhet.

Utbildningen kan genomföras både i blandade och homogena grupper inom t.ex. drift/produktion, QA/QC eller andra funktioner som regleras av GMP.

Innehåll:

Utbildningen är en lärorik och lättsam gruppövning i tävlingsform där deltagarna ställs inför ett antal situationer som ska behandlas på ett korrekt sätt enligt gällande GMP. Deltagarna delas in i grupper och får agera i olika roller med hjälp av spelkort. Samtidigt får de också ta sig an olika utmaningar för att samla ytterligare poäng.

Omfattning:

½ dag (3 tim)

Genomförande:

GMP Spelcirkel passar främst företagsinterna grupper med minst 15 och maximalt 25 deltagare.

Kontakta oss om du vill veta mer eller ha en offert

Beskriv gärna gruppen och ange om det är några speciella områden ni vill behandla.

Gör en förfrågan

Kursfakta

GMP-område:
USA och EU
Industri:
Läkemedel / API och medicinteknik

Nivå:
Grund/Medel
Språk:
Svenska

Spelcirkel
Grupperna behandlar GMP scenarier i olika roller t.ex. personal, chef, QA eller inspektör.

Kort
På "Spelbordet" lägger gruppen ut sin kommentar som sedan presenteras och diskuteras.

Pris (exkl. moms och resekostnader):

20 000 Kr för pass på 3 timmar och upp till 25 personer.
Kunden står för lokal.

Vid anpassning av kursen med egna rutiner tillkommer en engångskostnad som beror på omfattningen. Kontakta oss för offert.