"We provide knowledge and information about CGMP and Quality Systems to the Life Science industry"

Compliance Seminars®

Grundkurs i GLP

Good Laboratory Practices

Introduktion till Good Laboratory Practice som gäller när icke-kliniska säkerhetsstudier planeras, utförs, övervakas, registreras, arkiveras och rapporteras. OECD GLP (även US FDA GLP och ISO 17025 berörs kortfattat).


GLP-område:

OECD:s dokumentserie för GLP. Läkemedel, bekämpningsmedel, kosmetiska produkter, veterinära läkemedel, livsmedels- och fodertillsatser, industrikemikalier.
Medicintekniska produkter (USA samt på förslag i Europa)

Kursen vänder sig till:

Kursen riktar sig till alla som behöver få grundutbildning i GLP enligt krav i OECD:s GLP regler. Exempelvis:
  • Nyanställda, entreprenörer och leverantörer till industri och laboratorier
  • Personal och och chefer inom forskning och utveckling
  • Personal och chefer på laboratorier
  • Personal och chefer inom kvalitetssäkringsavdelning och registreringsavdelning
  • Andra kategorier som berörs av GLP-krav

Utbildningsmål – få ökad kunskap om:

  • Bakgrund och historik kring de GLP-regler som finns idag
  • Olika myndigheters roll och inspektionsverksamhet
  • Grunderna i regelverket
  • Generella dokumentationskrav

Behov av förkunskaper:

Inga förkunskapskrav

Gate2GMP®

Som deltagare på våra kurser får du en egen inloggning till dokumentbiblioteket och sökverktyget Gate2GMP®. Här har varje kurs en egen hemsida där du laddar ner ditt kursmaterial, får aktuell information och kan kommunicera i kursens forum.

Vill du veta mer om vad Gate2GMP® erbjuder så titta på denna korta video »

 

Intresserad av denna kurs företagsinternt?

Är ni flera personer som behöver gå samma kurs?
Vill ni anpassa kursinnehållet och kanske lägga in era egna rutiner?

I så fall är säkert en företagsintern kurs det mest effektiva och ekonomiska alternativet.

Gör en förfrågan

 

Anmälan  

 

Kursfakta

Kursnr:
4121se
Industri:
Läkemedel och medicinteknik

Nivå:
Grund
GLP-område:
Se kursbeskrivningen

Språk:
Svenska
Kursledare:
Ingrid Sjöberg
Ingrid Sjöberg

Datum, kursplats:

Inget planerat kursdatum.

Kursen erbjuds företagsinternt.


Tid:
1 dag
9.00-17.00, Registrering 08.30-09.00

Pris (exkl. moms):
4 950 kr inkl kursmaterial (PDF),deltagarintyg, lunch och kaffe
OBS. Boende är inte inkluderat i kursavgiften.

Rabatter:
För grupper som registreras och faktureras tillsammans på samma kurs erbjuder vi följande rabatt:

2-3 personer 10%
4 eller fler 20%

Vi erbjuder inte generella företagsrabatter utan skriftligt avtal.

Kursmaterial (Åhörarkopior)  
Inget tryckt kursmaterial kommer att tillhandahållas på plats*.
Detta gör vi i första hand för att värna om miljön. Därför uppmuntrar vi också dig att ta med en bärbar dator/läsplatta till kursen – det går att göra elektroniska noteringar i den PDF-fil du kommer att få tillgång till.
1-2 veckor före kursstart kommer du att få inloggningsuppgifter till www.Gate2GMP.com där du kan ladda ner kursmaterialet som en PDF.
Anteckningsmaterial och pennor finns alltid på plats.

Avbokningsvillkor - Svenska kurser 
Registreringen är bindande och när vi har bekräftat kursdeltagandet har ni tagit del av och accepterat vår avbokningspolicy. Om ni av någon anledning inte kan deltaga, föredrar vi att ni skickar en ersättare. Alla avbokningar och/eller ändringar måste kommuniceras med och bekräftas av oss.
Avbokning senare än 30 kalenderdagar före kurs debiteras med 1300 SEK/registrerad kursdag, som ersättning för administrativt merarbete och för icke avbokningsbar del av konferensbokningen. Vid avbokning senare än 7 kalenderdagar före kurs eller vid utebliven närvaro debiteras hela kursavgiften.

Inställd kurs:
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs om antalet deltagare inte är tillräckligt (mer än 30 dagar innan kursstart). I sådana fall erbjuds återbetalning av hela kursavgiften eller ett tillgodokvitto på en kurs till samma värde.
OBS. Key2Compliance AB är inte ansvariga för kostnader uppkomna i samband med en inställd kurs.