"We provide knowledge and information about CGMP and Quality Systems to the Life Science industry"

Compliance Seminars®

Strategisk kommunikation
- Utveckla din roll som QA

"Förstärk Vi-känslan inom företaget, bekämpa vi/dom mentaliteten"


Bakgrund

Oavsett vad man arbetar med har man en sak gemensamt med all andra inom organisationen – det finns alltid medarbetare som måste övertygas, motiveras och inspireras. Att arbeta inom QA innebär att det ställs höga och ibland motstridiga krav på dig från både myndigheter och den egna organisationen.
Trots att vi vill att ”alla” ska känna och ta ansvar för kvalitet blir det ibland tyvärr ”vi” och ”dom” istället.

”If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart.” – Nelson Mandela

Kursbeskrivning:

Kursen föregås av en enkät med ett antal frågor som vi vill att ni besvarar. Detta för att i så stor utsträckning som möjligt kunna anpassa kursen efter era behov och önskemål.

Vi går igenom verktyg för att på ett tydligt sätt kunna kommunicera ut till exempel kraven och tolkningar. Medarbetare inom QA ska uppfattas som positiva ledare som driver kvalitetsarbetet vidare – ambassadören för kvalitet som har den övergripande förståelsen för krav och förväntningar.

Vi tränar kursdeltagarna i att kommunicera engagemang och förtroende så att mottagarna är beredda att ta till sig och agera utifrån vad som kommuniceras. De strukturer och verktyg vi tränar på kan tillämpas både i större och mindre sammanhang.

Under kursen varvas presentationer, grupparbeten, fallstudier och praktiska övningar. Kursen leds av internationellt erkända utbildare inom ledarskap och kommunikation.

Kursen genomförs under 2 dagar och 2 utbildare arbetar interaktivt med deltagarna. Vi eftersträvar ett högt tempo för att deltagarnas kurstid ska bli så effektivt som möjligt. Vi utgår alltid från deltagarnas professionella verklighet.

Innehåll:                                                                                                      

  • Bygga förtroende för dig och din yrkesroll 
  • Tala målgruppsanpassat och engagerande så att ett positivt intresse väcks
  • Förankra ett budskap och motivera åhörarna till handling
  • Hantera kritiska situationer som t.ex. synpunkter och invändningar
  • Förankra idéer och förändringar
  • Icke-verbal kommunikation

Kursen vänder sig till:

Medarbetare inom kvalitetsfunktionen som i sitt dagliga arbeta ska hantera, diskutera, argumentera och motivera kvalitetsfrågor med t.ex. tillverknings-, teknik- eller ledningsfunktioner.  Denna kurs är till för dig som vill utveckla din roll inom QA-organisationen och hjälpa ditt företag att förbättra sitt kvalitetsarbete.

Utbildningsmål – få ökad kunskap om:

  • Behärska verktyg för att kunna kommunicera på ett sätt som väcker intresse och som får andra att agera på det som sägs. Förbättra din förmåga att påverka och övertyga, undvika pekpinnar och prata mer om ”hur” och ”varför” istället för bara ”vad”.
  • Lära dig att hantera stress och nervositet vid konfrontationer, vända situationer till ett positivt och gemensamt mål.

Behov av förkunskaper:

  • Du bör ha några års erfarenhet av att arbeta med GMP/QS relaterade frågor inom läkemedels- och/eller medicintekniktillverkning.

 

Gate2GMP®

Som deltagare på våra kurser får du en egen inloggning till dokumentbiblioteket och sökverktyget Gate2GMP®. Här har varje kurs en egen hemsida där du laddar ner ditt kursmaterial, får aktuell information och kan kommunicera i kursens forum.

Vill du veta mer om vad Gate2GMP® erbjuder så titta på denna korta video »

 

Intresserad av denna kurs företagsinternt?

Är ni flera personer som behöver gå samma kurs?
Vill ni anpassa kursinnehållet och kanske lägga in era egna rutiner?

I så fall är säkert en företagsintern kurs det mest effektiva och ekonomiska alternativet.

Gör en förfrågan

 

Anmälan  

 

Kursfakta

Kursnr:
4302se
Industri:
Kvalitetsledning, QA och GMP för läkemedel

Nivå:
Fortsättning
GMP-område:
USA och EU

Språk:
Svenska
Max antal deltagare:
16

Kursledare:
  
Pia Lanneberg och Renée Manne,
Lanneberg Bexelius Relations AB

Datum, kursplats:

Inget planerat kursdatum.
Kursen genomförs på engelska 29-30 maj 2018 i Köpenhamn.
Klicka här »

Kursen erbjuds även företagsinternt.
Klicka här för mer info och förfrågan.


Tid:
2 dagar
Dag 1: 10.00-17.00, Registrering 09.30-10.00
Dag 2: 08.30-15.00


Pris (exkl. moms):
15 600 Kr inkl kursmaterial (PDF), förfriskningar, luncher och deltagarintyg.

OBS. Boende är inte inkluderat i kursavgiften.


Rabatter:
För grupper som registreras och faktureras tillsammans på samma kurs erbjuder vi följande rabatt:

2-3 personer 10%
4 eller fler 20%

Vi erbjuder inte generella företagsrabatter utan skriftligt avtal.

Kursmaterial (Åhörarkopior)  
Inget tryckt kursmaterial kommer att tillhandahållas på plats*.
Detta gör vi i första hand för att värna om miljön. Därför uppmuntrar vi också dig att ta med en bärbar dator/läsplatta till kursen – det går att göra elektroniska noteringar i den PDF-fil du kommer att få tillgång till.
1-2 veckor före kursstart kommer du att få inloggningsuppgifter till www.Gate2GMP.com där du kan ladda ner kursmaterialet som en PDF.
Anteckningsmaterial och pennor finns alltid på plats.

Avbokningsvillkor - Svenska kurser 
Registreringen är bindande och när vi har bekräftat kursdeltagandet har ni tagit del av och accepterat vår avbokningspolicy. Om ni av någon anledning inte kan deltaga, föredrar vi att ni skickar en ersättare. Alla avbokningar och/eller ändringar måste kommuniceras med och bekräftas av oss.
Avbokning senare än 30 kalenderdagar före kurs debiteras med 1300 SEK/registrerad kursdag, som ersättning för administrativt merarbete och för icke avbokningsbar del av konferensbokningen. Vid avbokning senare än 7 kalenderdagar före kurs eller vid utebliven närvaro debiteras hela kursavgiften.

Inställd kurs:
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs om antalet deltagare inte är tillräckligt (mer än 30 dagar innan kursstart). I sådana fall erbjuds återbetalning av hela kursavgiften eller ett tillgodokvitto på en kurs till samma värde.
OBS. Key2Compliance AB är inte ansvariga för kostnader uppkomna i samband med en inställd kurs.