Kursledare

Ingrid Sjöberg

Ingrid Sjöberg har mer än 25 års erfarenhet av kvalitetssäkring inom läkemedels- och medicinteknisk industri, bland annat från AstraZeneca i Sverige och Ferring Pharmaceuticals i Danmark.

I dag driver Ingrid en oberoende konsultverksamhet, Ingrid Sjöberg Quality Assurance AB, som erbjuder support och rådgivning till större och mindre företag med verksamhet inom forskning och utveckling av läkemedel och närliggande produkter. Ingrid har omfattande erfarenhet inom rådande regelverk såsom Good Laboratory Practice (GLP), Good Manufacturing Practice (GMP), Good Clinical Practice (GCP) och ISO standarder och har betydande erfarenheter av att arbeta med olika myndigheter.

Ingrid har ett brett nätverk inom industri och branschföreningar och har i många år suttit i styrelsen i SARQA (den svenska QA föreningen) och sitter som representant i OECD Discussion Group on GLP.

Ingrid är Civilingenjör i Kemiteknik från Lunds Tekniska Högskola.

 

Ingrid Sjöberg

Våra kurser med Ingrid Sjöberg: